Vánoční šílenství vrcholí – aneb jak nenaletět slevovým portálům


Slevové portály nabízí záruku vrácení peněz
Přestože se v poslední době počet slevových portálů ustálil na zhruba padesáti, stále se čas od času najde nějaký, který přecení své síly a zkrachuje. Bohužel s sebou stáhne nejen své dodavatele zboží a služeb, ale většinou na to také doplatí jeho zákazníci. „Nemusí to však být jen krach portálu, díky kterému zákazník přijde o své peníze, může také být se službou či zbožím nespokojen. Může se jednat o nekvalitní nebo pozdě dodané zboží, služba neodpovídá popisu či rozsahu uvedeném ve voucheru a může nastat i řada dalších případů.“ Říká David Antić z Asociace portálů hromadného nakupování (APHN).

Pro podobné případy nyní nabízí většina renomovaných slevových portálů pojištění kuponů, které především chrání zákazníky před úpadkem poskytovatele, ale nabízí mu i jistotu při reklamaci služby, tedy zejména v případech, kdy dodavatel nesplní charakter akce, nebo pokud nechce dodržet slíbené podmínky. „V podobných případech je potřeba uplatnit reklamaci nejpozději v poslední den platnosti voucheru. Běžný postup je takový, že se klient obrátí na portál, od kterého kupon zakoupil, vysvětlí si situaci, portál převezme reklamaci a nejpozději ve třicetidenní lhůtě se k ní vyjádří. Shledá-li ji oprávněnou, pak zákazníkovi vrátí zaplacené peníze“ Říká Tomáš Filip z portálu berslevu.cz a dodává, že v běžné praxi je většinou postupováno daleko rychleji. Renomované portály dokonce ani nečekají na plnění od pojišťovny a vyplácí náhradu v průběhu několika dní ze svého vlastního garančního fondu.
„Na nedokonalou právní úpravu nesmí doplatit zákazník“
Je přesvědčený předseda APHN David Antić a upozorňuje na fakt, že současný zákon tuto situaci nijak konkrétněji neupravuje. Zákazník si totiž od portálu zakoupí pouze poukaz, na jehož základě posléze čerpá plnění od třetí strany – dodavatele zboží nebo služby. Problém nastává v situaci, kdy poskytovatel nedostane od portálu coby zprostředkovatele včas zaplaceno nebo ve chvíli, kdy samotný dodavatel zkrachuje nebo neplní tak, jak bylo v nabídce definováno.
Po kom by vlastně měl v těchto případech vymáhat uhrazené peníze? Po portálu, coby zprostředkovateli nebo po konečném dodavateli? Na tuto otázku doposud neexistuje jednotná odpověď. A právě přesně na tyto případy se pojistka voucheru vztahuje. Pokud ji tedy zákazník oprávněně uplatní, obdrží všechny vynaložené prostředky zpět.
S kým uzavírá spotřebitel vlastně smlouvu?
Možná to na první pohled vypadá, že zákazník uzavírá smlouvu se slevovým portálem, protože právě na jeho účet platí za voucher. Podle právníků ale není situace tak jednoznačná, jak se může na první pohled zdát. Zákazník totiž posléze voucher uplatní u dodavatele – tedy u třetí strany a ani ten nemusí být v zásadě jeho smluvním partnerem. Právníci se shodují, že se v případě slevového portálu jedná o roli určitého zprostředkovatele obchodu, který ze zákona nenese přímou odpovědnost. A dodavatel ani nemusí být koncovému zákazníkovi vůbec znám, tudíž se na něj často spotřebitel obrátit nemůže, i kdyby chtěl. Z toho důvodu je pojištění voucheru pro všechny strany výhodné a odstraňuje řadu nepříjemných situací, do kterých se v takto legislativně nezakotvených případech může zákazník i portál lehce dostat, aniž by situaci jakkoliv zavinil.
Změní se legislativa?
Zůstává tedy otázkou, zda by nebylo na čase změnit či sjednotit v této oblasti legislativu, která by jasně deklarovala, že riziko krachu a chování slevových portálů a jejich dodavatelů neponese spotřebitel. Už jen s ohledem na roční výši obratu slevových portálů, který se pohybuje ve výši tří miliard korun s potenciálem dalšího růstu. „Jsme si vědomi toho, že pojistka dokáže pokrýt řadu konfliktních případů, nicméně stále na našem trhu existuje nemálo portálů, které pojištění voucherů nenabízí a dokonce nemají ani garanční fond, ze kterého by kryly podobné případy. A riziku, že obchod neproběhne úplně dokonale, se v tomto byznysu prostě nevyhnete.“ Upozorňuje David Antić, který si myslí, že spotřebitel by v této hře neměl být tím, kdo se stane nedobrovolným rukojmím. Navíc si je vědom i toho, že pokud se bude zákazník ve finále bránit soudní cestou, může mu to paradoxně i ublížit. Neprůhlednost dodavatelských firem a legislativní nejednotnost snadno způsobí, že spotřebitel zažaluje nepravého viníka. To ho může stát další zbytečné náklady. Za asociaci se proto přiklání k variantě, kdy by se všechny slevové portály musely ze zákona pojistit, nebo by dodavatel po předložení musel ze zákona plnit – dodat zákazníkovi zboží či službu a teprve posléze se vzájemně vypořádal s příslušným portálem.

Přečtěte si také:  Co vyzkoušet krátké svatební šaty?

Jak vybrat kvalitní slevový portál?
• Ověřte si, zda se jedná o existující firmu – měla by mít uvedeny veškeré potřebné identifikační údaje – společnost si můžete ověřit na www.justice.cz Pozor zcela na nově vzniklé firmy se základní jměním 1 Kč, které jsou bez jakékoliv historie!
• Kvalitní slevový portál nabízí pojištění voucehrů – tzn. garanci vrácení peněz zákazníkovi v předem jasně definovaných případech
• Funkční firma vždy komunikuje se svými zákazníky, má fungující telefonní a e-mailové spojení, odpovídá na dotazy, má dobré reference
• V obchodních podmínkách nabízí v předem definovaných případech záruku vrácení peněz – kvalitní slevový portál je schopný v případě oprávněné reklamace vrátit zákazníkovi peníze i v případě, že se s dodavatelem není možné domluvit nebo by proplacení pojistného případu trvalo příliš dlouho.
• Dejte na doporučení známých a přátel, kteří s podobným portálem už mají své zkušenosti.

Zdroj: Asociace portálů hromadného nakupování